• INFORMACJE ADMINISTRATORA:

   • Proszę wszystkich prowadzących o weryfikację swoich danych dotyczących konta na platformie elearningowej.
   • Proszę Kierunkowych Koordynatorów platformy elearningowej o kontakt telefoniczny/mailowy, w sprawie założenia podkategorii dla każdego prowadzącego
   • W przypadku, gdy prowadzący nie posiada założonej kategorii, proszę o kontakt z Kierunkowym Koordynatorem Platformy Elearningowej


   Administrator email: administrator

  • MATERIAŁY DLA STUDENTÓW:
  • KIERUNKOWI KOORDYNATORZY UCZELNIANEJ PLATFORMY EDUKACYJNEJ:

   ARCHITEKTURA I URBANISTYKA - mgr inż. arch. Michał Kaczmarzyk

   BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - dr Winicjusz Karwowski

   FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - dr inż. Adriana Halikowska

   DIETETYKA - dr inż. Marta Misiarz

   KOSMETOLOGIA - mgr Mirosława Grabas-Wyrwich

   INFORMATYKA - dr inż. Daniel Halikowski

   ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - mgr inż. Jacek Tomasiak

   FILOLOGIA ANGIELSKA - dr Małgorzata Kamińska

   FILOLOGIA GERMAŃSKA - dr Beata Giblak

   JĘZYK BIZNESU ANGIELSKI - dr Małgorzata Kamińska

   PIELĘGNIARSTWO - mgr Estera Kołat

   PSYCHOFIZYCZNE KSZTAŁTOWANIE CZŁOWIEKA - mgr Ewa Szura